TẦM NHÌN GẠCH KHÔNG TRÁT

Xây dựng và phát triển Gạch không trát trở thành thương hiệu được ưa chuộng nhất tại Việt Nam bởi chất lượng sản phẩm tốt, dịch vụ chuyên nghiệp nhất.

SỨ MỆNH CỦA GẠCH KHÔNG TRÁT

Với khách hàng: Mỗi sản phẩm của Gạch không trát cung cấp sẽ đáp ứng tất cả những yêu cầu khắt khe nhất về chất lượng cũng như dịch nhằm đem lại những giá trị vượt trội sự mong cho khách hàng.

Với đội ngũ nhân viên: Làm giàu kiến thức và truyền cảm hứng về phát triển bản thân, phát triển nghề nghiệp cho tất cả đội ngũ nhân viên đang làm việc tại Gạch không trát.

Với xã hội: Hài hòa lợi ích doanh nghiệp với lợi ích xã hội, đóng góp tích cực vào các hoạt động xã hội đặc biệt là những hoạt động từ thiện, nhân đạo ở những vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn ở Việt Nam.